Paysy s.r.o.

Prihlasujem sa do štúdia rozpoznania skutočnosti 2021/2022

Základné informácie

Údaje o triede

Pripravili sme možnosť štúdia prezenčne, alebo online formou. Nižšie si vyberte ONLINE pre vyučovanie cez internet, prípadne pre prezenčné štúdium PREFEROVANÉ (mesto). Rozvrh tried nájdete tu: https://vedomaskola.sk/rozvrh-1-rocnik-2021-2022/. Otvorenie jednotlivých tried je závislé na naplnení minimálnej kapacity triedy.

Pre naplnenie kapacity už nie je možné prihlásiť sa do tried Nitra, Žilina, Bratislava II. v ročníku 2021/22. Kontaktujte nás na studium@vedomaskola.sk pre ďalšie možnosti.

Pre nízky počet prihlásených, triedy Bratislava III., Trnava I., Online 2., momentálne NEOTVÁRAME. Ak máte o niektorú z nich záujem, alebo chcete informácie o ich prípadnom otvorení, kontaktujte nás na studium@vedomaskola.sk.

Kde by ste výuku chceli?(voliteľné)

Ak by ste si mohli vybrať akékoľvek miesto/mesto výuky na Slovensku, kde by to bolo?

Prehlásenia

Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Dlhá 556/195, 949 07 Nitra, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV