Paysy s.r.o.

OZ WANTED TŠ - ONLINE PRIHLÁŠKA 2021

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA platná od 2.9.2021 do 24.6.2022

Osobné údaje tanečníka

Variabilný symbol

novým záujemcom pridelí OZ WANTED tš, starým členom ostáva pôvodný VS

Zákonný zástupca

Tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie sa do Vášho účtu. (neuvádzajte azet.sk /e-maily na túto doménu nie sú doručované/)

Prioritne kontaktovať zákonného zástupcu:

Zákonný zástupca 1

Zákonný zástupca 2

Výber skupiny

Zvoľte si mesto v ktorom chcete pôsobiť a skupinu podľa veku a výkonnosti.

Ako ste sa dozvedeli o OZ WANTED tš?

Zaškrknite všetky vyhovujúce možnosti.

Poznámka

Priestor pre vaše poznámky (upresnenia informácií v prihláške)

Tanečné skúsenosti

Má tanečník tanečné skúsenosti pod vedením trénera?

Aký cieľ by ste chceli naplniť počas šk. roka v OZ WANTED tš?

Stupne cieľa

SPÔSOBILOSŤ NA ŠPORTOVÚ (tanečnú) ČINNOSŤ

Zdravotné obmedzenia:

Prehlásenia

Podmienky prihlášky sa zobrazia až po vybratí mesta pôsobenia.