Paysy s.r.o.

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Informácie o dieťati

Rodné číslo je povinným údajom v zmysle zákona č. 440/2015 Z. z. o športe pre vedenie zdrojovej evidencie a pre registračné účely.

Zdravotný stav (všetky obmedzujúce informácie, ktoré sú obmedzujúce)

Zákonný zástupca

Tieto údaje budú slúžiť na prihlasovanie sa do Vášho účtu. (neuvádzajte azet.sk /e-maily na túto doménu nie sú doručované/)

Zákonný zástupca

Výber tréningovej skupiny

Prehlásenia