Paysy s.r.o.

Registrácia nového člena

Základné informácie

Tento údaj je povinný na základe zákona o športe, § 80, odsek 2, písmeno e.

Adresa

Používateľské účty

V prípade, že ste starší ako 18 rokov, zadajte svoje údaje. Ak prihlasujete osobu mladšiu ako 18 rokov vypňte údaje zákonného zástupcu dieťaťa. S týmito údajmi bude vytvorený účet člena, budete sa môcť prihlásiť do systému a zároveň na mail budete dostávať info z klubu. V prípade, že chcete vytvoriť prístup do systému aj pre inú osobu (druhý rodič, starý rodič) vyplňte aj údaje o používateľovi 2.

Používateľ 1
Používateľ 2

Ďalšie informácie